Co drugi Polak chce zmian w swoim biurze

Więcej niż co drugi pracujący Polak wolałby zmienić przestrzeń, w jakiej pracuje. Aż 36% osób przyznaje, że pracuje także w czasie wolnym, a co trzeci badany często pracuje w domu. Dla respondentów najważniejsza w pracy jest dobra atmosfera, właściwe warunki i wygodny dojazd do biura. Więcej niż co drugi badany deklaruje, że efektywnie pracuje jedynie przez 4-6 h w ciągu dnia.

Badanie przeprowadzone w styczniu br. przez Kantar TNS Polska na zlecenie Brain Embassy miało na celu uzyskanie odpowiedzi na pytania, jak mieszkańcy Polski lubią i jak chcieliby pracować oraz czy są już gotowi na zmieniające się na całym świecie sposoby pracy. Uzyskane wyniki potwierdziły, że duża część pracujących Polaków jest gotowa na zmiany, a coraz więcej osób preferuje nowoczesny model pracy w przestrzeni biurowej zaaranżowanej zgodnie z najnowszymi światowymi trendami.

Nowoczesny Model Pracy (NMP)

Wprawdzie 58% osób wciąż prezentuje tradycyjną postawę dotyczącą miejsca i sposobów pracy, to jednak aż 42% badanych ma nowoczesne podejście do pracy i zostało zaklasyfikowanych, wg. zaproponowanego przez Kantar TNS Polska wskaźnika, do grupy zwolenników Nowoczesnego Modelu Pracy. Są to osoby, które mają elastyczne godziny pracy i same wybierają – w zależności od nastroju i zadania do wykonania – gdzie i jak długo będą danego dnia pracować. Wśród tej grupy widać też wyraźnie zacieranie się granicy między życiem zawodowym a prywatnym. Często zdarza im się pracować w wolnym czasie i w weekendy, a jednocześnie przyznają się do tego, że w czasie pracy załatwiają prywatne sprawy lub poświęcają czas na własne zainteresowania bądź relaks. Zwolennicy nowoczesnego modelu pracy, zdecydowanie częściej niż pracownicy tradycyjni, deklarują, że pracują wspólnie z innymi nad kreatywnym rozwiązaniem jakiegoś problemu.

Co jest najważniejsze w pracy?

Najistotniejsza dla badanych pracowników okazała się atmosfera pracy, właściwe warunki pracy oraz wygodny dojazd do biura. Natomiast wśród najmniej ważnych aspektów pracy znalazły się: prestiż budynku, lokalizacja w pobliżu przedszkoli/szkoły i dostęp do stołu pingpongowego czy konsoli gier. Jednak w obrębie dwóch wyszczególnionych grup pracowników (NMP i tradycyjnych) uwidoczniły się istotne różnice. Dla zwolenników NMP zdecydowanie ważniejsze niż dla pracowników tradycyjnych były takie aspekty środowiska pracy jak wyodrębnione w biurze miejsca relaksu, lokalizacja w pobliżu punktów gastronomicznych, dostęp do sprzętów typu stoły pingpongowe, konsole do gier czy możliwość kontaktu z innymi ludźmi.

Ponad połowa Polaków byłaby skłonna do zmiany miejsca pracy

Więcej niż co drugi Polak byłby skłonny zmienić biuro, w którym pracuje. Najliczniejszą grupą (64%) deklarującą chęć zmiany są osoby młode między 25 a 40 rokiem życia, natomiast najmniej skłonne do zmiany są osoby powyżej 50 r.ż. (36%). Zdecydowana większość, bo aż 77% osób chciałaby mieć swoje stałe uporządkowane biurko do pracy, laptop, lampkę oraz ergonomiczne krzesło. Im młodsi respondenci, tym częstsze wskazanie potrzeby wygodnego fotela z podnóżkiem. Aż 23% osób 25-30 lat wybrało tę odpowiedź w porównaniu do jedynie 11% osób w wieku 51 lat i więcej. Osoby pracujące najczęściej z domu częściej niż pozostali wskazały na wygodny fotel z podnóżkiem, natomiast pracownicy spędzający większość czasu w biurze częściej niż pozostali wybrali uporządkowane biurko.

Komfort pracy w biurze

- Biuro odpowiadające potrzebom NMP, musi być przestrzenią inspirującą, pobudzającą do działania, a jednocześnie miejscem, w którym mogą przenikać się różne branże i światy korporacji, freelancerów czy start-upów. Właśnie taki zamysł przyświecał firmie Adgar, która w ubiegłym roku postanowiła otworzyć Brain Embassy – pierwszą przestrzeń tego typu w naszej stolicy.  Zaprojektowana w oparciu o najnowsze światowe trendy, sprzyja tworzeniu naturalnych społeczności, twórczej współpracy między ich członkami, rozwojowi innowacyjnych pomysłów oraz kreatywności i efektywności pracy-  powiedział Adam Lis, Head of Growth, Brain Embassy

Elastyczne formy pracy

Coraz bardziej popularna wśród pracowników jest praca z domu tzw. home office. Ponad jednej trzeciej badanych zdarza się pracować z domu, a 36% osób przyznaje się do tego, że w wolnym czasie często zajmuje się obowiązkami zawodowymi (aż 28% osób pracuje w weekendy).

Chcielibyśmy zaczynać pracę wcześnie rano

Dwóch na trzech badanych najchętniej rozpoczynałaby pracę o godz. 7.00 lub 8.00 rano (67%). Jednak osoby pracujące głównie w domu, chętniej niż pozostali, zaczynałyby pracę zdecydowanie później - o godz. 10.00. Więcej niż co drugi badany deklaruje, że efektywnie pracuje jedynie przez 4-6 h w ciągu dnia. Odsetek NMP deklarujących, że może efektywnie pracować dłużej niż 8 godzin dziennie jest 3 razy wyższy niż u tradycyjnych pracowników. Ponad 40% osób badanych twierdzi, że przy biurku pracuje 5-7 h w ciągu dnia. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni deklarują, że spędzają przy biurku powyżej 7 h. Mężczyźni natomiast częściej deklarują, że przy biurku spędzają 3-5 h dziennie.

Efektywność w pracy

Dobrą efektywność w pracy większość osób osiąga dzięki dobrze sprecyzowanemu zadaniu do wykonania (65%). Kolejnymi aspektami, dzięki którym Polacy są efektywni w pracy są: możliwość wyznaczania sobie samemu tempa pracy (61%) oraz praca w lubianym przez siebie zespole (50%). Blisko połowa badanych twierdzi, że najlepiej im się pracuje, kiedy nikt ich nie pogania i nie czują presji. Te same elementy okazały są najważniejsze, gdy badani musieli wskazać, jak lubią pracować.

- Raport wyraźnie pokazuje, że coraz więcej pracujących Polaków preferuje nowoczesny model pracy w innowacyjnej przestrzeni biurowej, gdzie znajdują się różnorodne miejsca pracy, pobudzające kreatywność. Mają oni elastyczne godziny pracy i sami wybierają – w zależności od nastroju i zadania do wykonania – gdzie i jak długo będą danego dnia pracować. Zanikają też widoczne podziały między życiem zawodowym a prywatnym. Biorąc pod uwagę światowe trendy oraz fakt, że aż 42% Polaków reprezentuje ten model pracy, jestem przekonana, że grupa ta będzie się z roku na rok powiększać. Z pewnością wzrastać będzie również popyt na nowoczesne przestrzenie biurowe, będące odpowiedzią na zmieniające się potrzeby współczesnych pracowników – powiedziała Katarzyna Bobowska-Caruso, twórczyni Brain Embassy, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Adgar Poland.

Źródło:newsrm.tv

Redakcja

mocnefirmy.pl

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Zobacz również