Miliony dla Polski z unijnego Planu Junckera  

Jednymi z beneficjentów tzw. Planu Junckera będzie polski sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządy terytorialne i spółki komunalne. Zgodnie z wtorkowym ogłoszeniem Europejskiego Banku Centralnego (EBI) kwota wsparcia wyniesie 75 mln euro, a za ich dystrybucję odpowiadać będzie Bank Ochrony Środowiska (BOŚ).

Jednym z filarów Planu Junckera jest tzw. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) i to właśnie on będzie gwarantem udzielanych pożyczek, które skierowane będą w dużej części na działania skierowane na kwestie klimatyczne.

Polski operator pożyczek ma plan uruchomić je pod koniec 2017 roku. Projekty, które będą mogły się ubiegać o wsparcie powinny być w sektorze handlu oraz energii i produkcji. Duża część kredytu powinna być przeznaczona na projekty inwestycyjne, dzięki którym możliwe będzie wdrożenie nowych rozwiązań z zakresu gospodarki odpadami, zrównoważonego transportu, efektywności energetycznej, energii odnawialnej, a także te, dzięki którym możliwa będzie redukcja lub ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Według cytowanego w oficjalnym komunikacie EBI wiceprezesa tej instytucji, Vazila Hudaka, małe przedsiębiorstwa stanowią trzon europejskiej gospodarki. Dlatego ich wsparcie znakomicie wpisuje się w działania na rzecz zwiększenie zatrudnialności i wzrostu gospodarczego, co jest priorytetem Planu Junckera.

Do tej pory o pożyczki w ramach EFIS zawnioskowało już ponad 16 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw z Polski. Zdaniem wiceszefa Komisji Europejskiej Jyrki Katainena porozumienie EBI z BOŚ jest szczególnie istotne, ze względu na wspieranie projektów budujących bardziej zrównoważone i ekologiczne środowiska dla przyszłych pokoleń Europejczyków.

Wsparcie finansowe w sektorze energii

Maksymalna kwota, o jaką mogę ubiegać się podmioty w ramach linii kredytowej może wynosić aż 12,5 mln euro. Z perspektywy pożyczkobiorców na pewno dużymi plusami są niskie marże, korzystne oprocentowanie i niższe wymagania dot. wkładu własnego, które mogą wynosić jedynie 15% wartości inwestycji. Dodatkowo, dozwolone będzie korzystanie jednocześnie z krajowych i zagranicznych źródeł finansowania.

EBI jest instytucją Unii Europejskiej, która w 2016 roku udzieliła pożyczek i kredytów na ponad 4,40 mld euro, tylko w samej Polsce.

Głównym celem Planu Junckera jest wspieranie projektów tworzących nowych miejsc pracy i sprzyjających rozwojowi. Ma się to udać poprzez m.in. udzielanie pomocy technicznej i łatwiejszy dostęp do informacji w projektach inwestycyjnych, a także usuwanie przeszkód na drodze do inwestowania.


Bank Ochrony Środowiska od lat specjalizuje się w finansowaniu i wspieraniu tych projektów, które przyczyniają się do ochrony środowiska.
 

Redakcja

mocnefirmy.pl

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Zobacz również