Przegląd wsparcia unijnego dla już istniejących firm

Szukając wsparcia dla firm już na wstępie warto zauważyć, że o jego najszerszym wachlarzu mówi się w kontekście mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Dotacje dla nich to przede wszystkim zasługa Programów Regionalnych powiązanych z konkretnymi województwami, można jednak szukać ich także analizując Program Inteligentny Rozwój i Program Polska Wschodnia

Dotacje i kredyty

Wiele wskazuje na to, że w najbliższych siedmiu latach będziemy mieli do czynienia z szerszym niż dotychczas wykorzystaniem tak zwanego wsparcia pozadotacyjnego, a więc kredytów, poręczeń i pożyczek. Będą ich udzielać pośrednicy finansowi – zarówno banki, jak i fundusze poręczeniowe i pożyczkowe. Wsparcie tego rodzaju będzie przyznawane na preferencyjnych warunkach, co powinno sprawić, że stanie się atrakcyjniejsze niż oferta komercyjna. Można liczyć na niższe oprocentowanie i większe szanse na uzyskanie zdolności kredytowej.

O największych szansach na uzyskanie tego rodzaju wsparcia mówi się w kontekście obszaru związanego z projektami badawczymi oraz wdrażaniem innowacji. Wspierane są nie tylko konkretne prace badawcze i rozwojowe, ale także sama infrastruktura wykorzystywana do badań oraz innowacje, które są już wdrażane. Tu z pomocą przychodzi przede wszystkim Program Inteligentny Rozwój, choć na wsparcie można liczyć także w ramach Programu Polska Wschodnia i programów regionalnych.

Jeśli już prowadzimy działalność gospodarczą, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że firma nigdy nie znajduje się w takim okresie swojej działalności, w którym nie posiadałaby charakterystycznych dla siebie potrzeb inwestycyjnych. W tym kontekście mówi się między innymi o zakupie nowego sprzętu oraz o rozbudowie istniejącej już infrastruktury. Takie wydatki nie zawsze wiążą się z dużymi innowacjami, pozwalają jednak na rozszerzanie tak produkcji, jak i zakresu usług. Każdy z nich wpływa też pozytywnie na konkurencyjność firmy, która decyduje się na takie działanie. Środki wspierające rozwój firmy przeważnie przyjmują formę pożyczek. Należy je zwrócić, jednak sam proces ubiegania się o nie jest znacznie łatwiejszy niż ten, który należałoby przejść starając się o takie same pożyczki w banku. Co więcej, nawet osoby zainteresowane zaciągnięciem kredytu właśnie w banku, mogą liczyć na wsparcie ze strony Funduszy Europejskich. Można uzyskać od nich poręczenie w imieniu przedsiębiorcy.

Informatyzacja i sposoby jej finansowania

O dofinansowaniu jako o realnej możliwości można myśleć także wtedy, gdy planuje się przygotowanie portalu e-usługowego, rozwinięcie handlu elektronicznego oraz opracowanie rozwiązań B2B. Pozwala to na skuteczne łączenie systemów naszej firmy z systemami naszych partnerów. Środki unijne mogą być też wykorzystywane po to, aby wprowadzać systemu elektroniczne w ramach działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę, czego przykładem mogą być choćby rozwiązania wspierające relacje między klientami. O podobnym wsparciu można mówić także w odniesieniu do inwestycji przyjaznych środowisku naturalnemu, w tym choćby termomodernizacji znajdujących się w firmie budynków. Środki unijne wspierają też działalność już istniejących firm na rynkach zagranicznych.

https://www.a1europe.pl/

Redakcja

mocnefirmy.pl

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Zobacz również