Czym jest notarialne potwierdzenie podpisu?

Notarialne poświadczenie podpisu to jedna z wielu czynności, którymi zajmuje się każdy notariusz w Warszawie i w całej Polsce. Na czym polega i kiedy należałoby zlecić jej wykonanie notariuszowi? W poniższym artykule znajdziesz wszystkie potrzebne informacje.

Poświadczenie podpisu

Wszystkie informacje dotyczące poświadczenia podpisu w obecności notariusza można znaleźć w ustawie "Prawo o notariacie" z 1991 roku. Wspominaliśmy już o tym na tym blogu. Sprawa ta skupia się na czynności notarialnej polegającej na poświadczeniu podpisu w obecności notariusza lub uznaniu wcześniej złożonego podpisu za własnoręczny. 85 artykuł ustawy wyjaśnia, w jaki sposób notariusz może zweryfikować tożsamość osoby. Podstawowym narzędziem notariusza w tym przypadku, co jest oczywiste, jest weryfikacja i poświadczenie dokumentu tożsamości, przede wszystkim dowodu osobistego.

Poświadczenie podpisu a dokument notarialny

Dokument notarialny potwierdza dokonanie czynności prawnej, natomiast notarialne poświadczenie podpisu potwierdza, że podpisujący jest osobą dokonującą tej czynności. Oznacza to, że poświadczenie podpisu nie zyskuje mocy urzędowej jak w przypadku dokumentu notarialnego. Nie zmienia w żaden sposób treści ani pochodzenia dokumentu, którego dotyczy poświadczenie. Notariusz tworzy klauzulę poświadczeniową. Wywołuje ona dwa skutki: domniemanie autentyczności podpisu oraz domniemanie, że dokument rzeczywiście powstał w dniu poświadczenia. Zasadę pierwszego omówiliśmy już wcześniej, natomiast drugie potwierdza, że dokument powstał w danej dacie.

Podpisany podpis składa

Analizując dalej treść Prawa o notariacie dowiemy się, w jaki sposób powinien być złożony podpis, aby stwierdzić jego autentyczność. Po pierwsze, notarialne poświadczenie podpisu stwierdza, że osoba podpisująca była obecna u notariusza. Notariusz nie może zweryfikować autentyczności podpisu ani potwierdzić tożsamości osoby podpisującej się zaocznie. Ważne jest, aby podpis był złożony za pomocą środka pisarskiego, który nie będzie łatwo zmienić lub wymazać. Do złożenia podpisu najlepiej jest użyć długopisu. Wraz z postępem techniki pojęcie "środka pisarskiego" nabiera nowego znaczenia. Mogą pojawić się próby elektronicznego podpisywania dokumentów za pomocą narzędzi wykorzystujących nowe technologie.

Notarialne potwierdzenie podpisu

Przebieg czynności

Jak będziesz traktowany podczas wizyty u notariusza w celu poświadczenia podpisu Jak wspomnieliśmy, notariusz będzie potrzebował Twojej tożsamości, aby poświadczyć Twój podpis. Zostaniesz poproszony o odpowiedni dokument. Notariusz powinien poinformować i poinformować Cię o charakterze i skutkach poświadczenia. Oznacza to, że usłyszysz streszczenie charakteru i konsekwencji poświadczenia podpisu. Notariusz powinien sprawdzić, czy dana czynność prawna jest zgodna z prawem. Jeśli nie ma problemów, notariusz może wydać postanowienie legalizacyjne. Jest ono opisane w art. 97 Prawa o notariacie. Klauzula uwierzytelniająca podpis będzie zawierała datę i miejsce uwierzytelnienia, nazwę kancelarii notarialnych oraz podpis i pieczęć. Klauzula ta może być dołączona do oryginału dokumentu lub wydrukowana na osobnej kartce. Takie notarialne poświadczenie podpisu spełni wszystkie wymagania i potwierdzi, że podpisałeś dokument.

Jakie są wymagania dotyczące poświadczeń podpisu?

Ustawa określa rodzaje i dokumenty, przy których wymagane jest uwierzytelnienie podpisu. Są to:

  • Umowy sprzedaży, dzierżawy lub ustanowienia użytkowania na przedsiębiorstwie
  • Wzory podpisów osób reprezentujących przedsiębiorstwa
  • Umowy sprzedaży udziałów lub akcji
  • Dokumenty wymagające wpisu do księgi wieczystej

Coraz powszechniejsze staje się poświadczanie podpisów, mimo że prawo tego nie wymaga. Notarialne poświadczenie podpisów dołączane jest m.in. do umów sprzedaży lub kupna samochodów, memoranda d' understanding dla przyszłych transakcji oraz pełnomocnictw.

Poświadczanie podpisów ma wpływ

Notarialne poświadczenie podpisów będzie przede wszystkim potwierdzeniem, że konkretna osoba podpisała dany dokument przed organami administracyjnymi lub sądami. Jest to doskonałe zabezpieczenie przed zaprzeczeniem przez drugą stronę podpisu pod dokumentem. Utrudni też udowodnienie, że podpis nie był zamierzony lub został podrobiony. Nie dziwi więc fakt, że to dodatkowe zabezpieczenie jest często stosowane nawet wtedy, gdy nie jest wymagane prawnie.

Każdy notariusz, nawet w naszej kancelarii notarialnej na Woli w Warszawie, jest uprawniony do stworzenia klauzuli poświadczeniowej. Klauzula ta daje pewność, kto i kiedy złożył podpis na dokumencie. Jest to czynność, która w niektórych przypadkach jest wymagana przez prawo. Może być jednak również przydatna w praktyce i chronić Cię w przypadku problemów administracyjnych lub postępowania sądowego związanego z dokumentem. Lepszą gwarancją jest umowa podpisana zarówno przez państwo, jak i strony podpisujące.

Redakcja

mocnefirmy.pl

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Zobacz również